Bekijk nu ons sale page met prachtige merken met mooie kortingen!

Home » Geurstokjes Ocean View | Le Essenza di Elda

Geurstokjes Ocean View | Le Essenza di Elda

€ 25,00

Geurstokjes Van Le Essenza Di Elda - Rechtsteeks Uit Italië

Creëer een luxe en romantische sfeer in huis met de nieuwe luxueuze geurstokjes van Le Essenze di Elda.

 


Geuromschrijving Kamerparfum Ocean View


Topnoten: Citroen, Maritieme noten
Hartnoten: Rozemarijn, Salie
Basisnoten: Vetiver, Sandelhout, Mos

Aromatische en houtachtige geur

Deze geur neemt je mee naar de frisse omgeving aan de betoverende Amalfikust in Italië. Deze kust is met zijn grillige rotspartijen een favoriete getaway voor de Italiaanse en internationale jetset. Reden te meer om deze exclusieve geur te vernoemen naar deze bijzondere kust.

 


Unieke Samenstelling Van De Oliën

De samenstelling bevat - in tegenstelling tot de meeste merken - een grotere dosis parfum en minder alcohol. Daardoor gaan de geurstokjes veel langer mee.

 


Hoe Lang Doe Ik Met Één Flacon?

Wilt u een subtiele geur in uw vertrek? Draai de 8 bijgesloten stokjes dan hooguit eens per 10-14 dagen om. Zo wordt er minimaal 3 tot 4 maanden een heerlijke geur verspreid.

 

Wilt u een sterkere geur?
Draai dan de stokjes elke week om. Zo gaat de flacon ongeveer 2 maanden mee.

 

 

Hoe Te Gebruiken

Verwijder de dop van de glazen fles. Dompel de stokjes in de geurstof en wacht enkele minuten totdat ze de geur hebben opgenomen en draai vervolgens ondersteboven.

Herhaal dit van tijd tot tijd voor een intensere geur. Het is raadzaam om elke keer dat u deze handeling uitvoert, uw handen grondig te wassen. Als de geurstof per ongeluk wordt gemorst, raden we aan het oppervlak zo snel mogelijk te drogen en onmiddellijk met veel water af te spoelen.
Sommige kwetsbare en/of poreuze oppervlakken, zoals hout of marmer, kunnen blijvend gevlekt blijven.
We raden aan om de geurstof op een stabiele ondergrond te plaatsen, bij voorkeur niet in direct contact met kwetsbare oppervlakken, waarbij blootstelling van het product aan de zon of in de buurt van warmtebronnen wordt vermeden.

 

 

Inhoud

De inhoud van de flacon is 200 ml. Verder worden 8 stokjes meegeleverd.

 


Waar Moet U Op Letten

Let op:
- Tijdens het omdraaien van de stokjes kan de olie druppen. Dit kan vlekken veroorzaken op bepaalde ondergronden
- De geurstokjes absorberen de olie. Plaatst u de stokjes tegen een wand, hout, leer of ander materiaal, dan kan de olie vlekken veroorzaken op dat materiaal

- Was uw handen met water en zeep na het draaien van de geurstokjes. Zo voorkomt u dat de olie in aanraking komt met de ogen, mond etc. Als de olie in contact komt met de huid, ogen en/of mond, spoel dan rijkelijk met water. Neem bij klachten contact op met uw huisarts
- De olie is ontvlambaar

- Als de stokjes vaker worden gedraaid zal de olie sneller opraken.

 

Tip:
- Bespaar op de geurende olie door minder stokjes in de flacon te plaatsen. Bijvoorbeeld in kleinere ruimtes.

 


Waarschuwing
Gevaar gevarenaanduidingen: H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat: Tetramethyl acetyloctahydro naphtalenes, Exyl Cinnamal, 4-tert-butylcyclohexl acetate, LINALYL ACETATE, LAVANDULAHYBRIDA OIL, COUMARIN, CITRONELLOL. Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305 + P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313; Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403 +P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: Inhoud / verpakking afvoeren naar.